Välkommen till vår hemsida!


 

Hur ni alla är, avgör hur ni lär er individuellt, i arbetslag och organisationer!

 

Därför att det viktigt att veta både hur man lär sig och vad man kan göra för att effektivisera lärandet individuellt i utbildningar, organisationer och företag.


Boström Enterprise är leverantör av utbildningar, kurser, föreläsningar och utbildningsmaterial inom pedagogik. Vår utgångspunkt är att kunskap och utbildning ska organiseras med utgångspunkt i människors unika sätt att lära sig. Våra samarbetspartners är skolor, kommuner, regioner, högskolor/universitet, företag, föreningar och organisationer. Vi skräddarsyr kurser och utbildningar med lärstilar som grund. Det innebär att våra tjänster och produkter bygger på människor sätt att lära sig på bästa sätt.  Vår målsättning är att i olika former ge människor kunskap, färdighet, styrka, mod och beredskap inför livet, samhället och morgondagen. Vi erbjuder verktyg och modeller som kan tillämpas i såväl skolor och arbetsliv som privatliv.


Vi erbjuder även handledning inom pedagogik och ledarskap samt vetenskapliga utvärderingar av projekt. En hög kvalitet på våra tjänster garanteras tack vare av en av nordens ledande experter inom lärstilsteorin, Fil. Dr Lena Boström, docent i pedagogik.


Lev för att lära så lär Du dig att leva!  

Senast uppdaterad: 2014-01-19

Nytt!

2016-08-17: Aktuell forskning om fritidshem och lärmiljöer
2016-08-03: Lena Boström - professor i pedagogik
2015-10-04: Kompetensforum 2015 Jämtland-Härjedalen
2015-10-04: Omvärldsspaning 2015
2015-07-16: Skolverket: Lärares kännedom om egna lärstilar
2015-06-01: Ny forskning: Regionala perspektiv på skolutveckling
2015-05-07: Delbetänkande SOU 2015:45; Utredningen om kvalitet i utbildning
2015-05-07: Ny forskning: Lärares strategier i grammatikundervisning
2015-03-28: New published research: Regional Education Developement In Sweden
2015-01-25: Lärarnas Nyheter: Sug efter det vetenskapliga
2015-01-14: Enkätstudie: Stolt yrkeskår i dåliga lokaler
2014-11-16: Studiefrämjandet: Hitta Din lärstil
2014-04-16: Debatt: Vad krävs för att ungdomar ska vilja stanna på orten?
2014-04-04: Vilken är din lärstil?
2014-03-29: Debattartikel: Unga i glesbygd räknas inte
2014-03-29: Lärarna måste leda - I Lärarnas Nyheter
2014-01-21: Gör som Fjällgymnasiet - lyssna på Lena
2013-12-10: Ny artikel: Hur lär sig elever på sex olika yrkesprogram
2013-11-28: New published research: "To be conformative or not..."
2013-11-24: New published research: "Good Reading Developement..."
2013-11-11: 313 Berättelser ur verkligheten
2013-11-06: Lyssna på Pedagogikpodden
2013-10-29: Möt oss på Kompetensmässan!
2013-09-02: New article: How Do Students in Vocational Programs Learn? A Study of Similarities and Differences in Learning Strategies
2013-07-25: Skolvärlden: Fler lärstilar behövs
2013-06-26: Möt oss på KompetensMässan!
2013-04-07: UR Lärarrummet - från lärare till lärare
2013-04-18: Ta reda på din lärstil - direkt i mobilen!
2013-02-06: New published research (2013): Learning Styles Differences
2013-02-06: New published research (2012): Leadership Perspectives and Styles
2013-02-06: New published research (2012): Study Results
2013-02-06: New published research (2012): Do Ten-year-old Children in Sweden Know How They Learn?
2012-09-05: Lenas pågående forskningsprojekt vid Mittunviersitetet
2012-02-08: Docent i pedagogik
2012-01-04: Tidningen 7: Lever för läran om lärande
2013-02-06: Published research (2011): The Learning Styles of Pupils Compared to Those of Teachers
2011-11-27: Coachtipset Radio: Lyssna mån 28 nov kl 10-11
2011-09-04: Magasinet Skolen: Artikel om Lesyre
2011-02-28: Ny lärobok: Læringsstile
2011-02-22: Lyssna, se eller göra? Vilken lärstil passar dig bäst?
2010-11-23: Gör Metro Students Lärstilsquiz!
2010-02-04: Lyssna på Utbildningsradions program "Musikmatte"
2015-05-07: Ny forskning: Lärares strategier i grammatikundervisning

Lena Boström

Läs mer

Lärstilsappen

Lärstilar

Läs mer

Antal besök: 50099