Lena Boström

Lärstilar & Boström Enterprise AB


Om Lena Boström

Vi ger föreläsningar, kurser och utbildningar med lärstilar som grund baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att våra tjänster och produkter bygger på människors sätt att lära sig på bästa sätt. Vår målsättning är att i olika former ge människor kunskap, färdighet, styrka, mod och beredskap inför livet, samhället och morgondagen. Vi erbjuder även handledning inom pedagogik och ledarskap samt vetenskapliga utvärderingar av projekt.


Kontaktuppgifter

Professor Lena Boström

E-mail: lena.g.bostroem@gmail.com
Mobil: 070-219 98 80